ข่าว พืชพลังงาน น้ำมันไบโอดีเซล

 

ปัญหาภาวะน้ำมันแพงดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทุกคนแทบจะทั่วทุกมุมโลกกำลังเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงเสียมิได้ ซึ่ง "วิชัย วงศ์สว่างรัศมี" ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องก้มหน้าจ่ายเงินให้กับค่าน้ำมันรถที่นับวันยิ่งถีบตัวสูงขึ้น ทว่าเหล่านั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อเขาได้มาค้นพบกรรมวิธีในการผลิตบ่อน้ำมันใช้เอง
       
       โดย วิชัยได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าเขาเรียนจบเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อประเทศไทยกำลังประสบภาวะน้ำมันแพง จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าน้ำมันไบโอดีเซลร่วมกับอาจารย์อธิราษฎร์ ดำดี และผลิตเครื่องต้นแบบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมาช่วงกลางปี 2549 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พลังงานไม่ใช่ปัญหาของเขามากนัก เพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องยากที่เรียนรู้ หากเรามีความคิดและจิตใจที่จะเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคอย่างเดียว
       
       ขั้นตอนการทำไบโอดีเซลใช้เองไม่ใช่เรื่องยาก มีขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้
       
       1. การจัดเตรียมน้ำมันใช้แล้ว 100 ลิตร ได้ทุกอย่างไม่ว่าจากพืชหรือจากสัตว์ โดยนำมาผ่านการกรองหยาบและกรองละเอียด เพื่อให้น้ำมันที่ได้มาเบาและสะอาด ปราศจากกากอาหารที่ปนอยู่ แล้วนำเข้าถังเครื่องทำปฏิกิริยา ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน แล้วปล่อยน้ำด้านล่างที่ปนน้ำมันออกมา เพื่อต้งอการให้เหลือน้ำมันใช้แล้วเพียงอย่างเดียว 100 ลิตร
       
       2. การตรวจสอบทางเคมี (Tritration) นำน้ำมันที่ใช้แล้วประมาณ 10 C.C. มาตรวจสอบทางเคมี เพื่อหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปหาปริมาณสารเคมีที่จะนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยากับน้ำมันที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง
       
       3. นำเข้าเครื่องทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำมันที่ใช้แล้ว โดยอุ่นน้ำมันพืชใช้แล้ว 100 ลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศา และละลายโซเดียมไฮดร๊อกไซด์ หรือโปแตสเซียมไฮดร๊อกไซด์ ตามปริมาณที่คำนวฯได้จากข้อที่ 2 กับเมทานอล 20 ลิตร ซึ่งจะเรียกสารประกอบนี้ว่า “เมด๊อกไซด์” ค่อยๆ ปล่อยสารเมด๊อกไซด์ผสมกับน้ำมันที่ใช้แล้ว และให้ทำปฏิกิริยาร่วมกัน โดยคุมอุณภูมิไว้ที่ 60 องศาโดยตลอด 1 ชั่วโมง
       
       4. ทำน้ำมันไบโอดีเซลให้สะอาด หลังจากทำปฏิกิริยาน้ำมันที่ใช้เรียบร้อยแล้วนั้น ก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง จึงถ่ายกลีเซอลีนออกมาประมาณ 18-20 ลิตร ที่เหลือคือน้ำมันผสมเนื้อสบู่ นำน้ำอ่อนประมาณ 60 ลิตร พ่นเป็นละอองล้างน้ำมันที่ได้ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง ถ่ายน้ำสบู่ออกด้านล่าง แล้วเอาน้ำสะอาดพ่นเป็นละอองล้างน้ำมันที่ได้อีกสัก 3-5 ครั้งๆ ละ 60 ลิตร ดำเนินการเหมือนครั้งแรก ดูจนแน่ในว่าน้ำที่ถ่ายไม่มีเนื้อสบู่ปนแล้ว จึงหยุดล้าง และนำไปผ่านถังรองเพื่อจับความชื้นและสิ่งแปลกปลอม
       
       5. ตรวจสอบน้ำมันไบโอดีเซลว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยการตรวจด้วยสายตาว่า น้ำมันใสสะอาดหรือไม่ หรือนำน้ำมันผสมน้ำดูการแยกชั้นว่าเร็วหรือไม่ และดูว่าน้ำด้านล่างสะอาดหรือไม่ หรือนำน้ำมันผสมเมททานอลในอัตรา 1 ต่อ 10 ผสมให้เข้ากันดูว่าผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ หรือการวัดค่า Ph วัดความถ่วงจำเพาะวัดดูว่ามีค่าเท่าใด และยังมีอีกหลายวิธีที่จะตรวจสอบ
       
       ทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมานั้นใช้เวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 2-3 วัน การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม
       
       “ทุกวันนี้ผมแทบจะไม่เคยเข้าปั้มน้ำมันอีกเลย รถผมเติมไบโอดีเซลที่ผลิตเอง ใช้เดินทางมากกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ประหยัดเงินได้มากกว่า 2 หมื่นบาท ตรวจสอบเครื่องยนต์แล้วไม่พบปัญหา ที่สำคัญไม่ต้องกังวลกับราคาน้ำมันตลาดโลกที่ผันผวนตลอดเวลา เพราะผมมีบ่อน้ำมันเองที่หน้าบ้านผม ใครสนใจมีบ่อน้ำมันส่วนตัวอย่างผม โทรมาคุยกันได้ที่ 08-1805-7697 สอนฟรีไม่เสียตังค์แล้วคุณจะรู้ว่า “ชีวิตพอเพียงมีจริงในกรุงเทพฯ” ”

แหล่งที่มา ผู้จัดการ

คัดสรรมาฝากโดย staffsab (นันท์วดี แดงอรุณ) บทความทั้งหมดของคุณ staffsab

วันที่ 17/06/2550 เวลา 19:31:28

รู้จัก “ไบโอดีเซล” สร้างบ่อน้ำมันง่ายๆ หน้าบ้านคุณ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

***********
ข่าวประจำวัน 24 มกราคม 2550
คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาพืชพลังงานในอีสาน

เช้าวันนี้ (24 มกราคม 2550) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศักยภาพการพัฒนาพืชพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ. พิศาล ศิริธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์

รศ.พิศาล ศิริธร เผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา และคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้
ทั้งหมดที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย
ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศลง หันมาพึ่งพาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ภายในประเทศแทน ซึ่งพืชพลังงานทดแทนที่สำคัญได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย เพื่อผลิตเอทานอลทดแทนน้ำมันเบนซิน
ปาล์มน้ำมัน และสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งพืชที่กล่าว ยกเว้นปาล์มน้ำมัน มีปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่กว้างใหญ่ สามารถขยาย
การผลิตมันสำปะหลังและอ้อยได้อีก โดยผลิตเพื่อการค้าตามปกติและเพิ่มเติมสำหรับเป็นพลังงานทดแทน

การสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำผลการสัมมนาไปปรับปรุงยุทธศาสตร์แต่ละพืชให้เหมาะสม เพื่อสนองต่อนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ได้กำหนดเป้าหมาย
ให้มีการใช้เอทานอล 3 ล้านลิตรในปี 2549 และ 4 ล้านลิตรในปี 2554 และใช้ไบโอดีเซล 3,100 ล้านลิตรต่อปี
 
เชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาพืชพลังงานในอีสาน

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศักยภาพการพัฒนาพืชพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปลูกพืชพลังงานทดแทนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคเอกชน ซึ่งจะมีการอภิปรายประเด็นของพืชพลังงาน ได้แก่ สบู่ดำ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาคนละ 450 บาท (รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน) สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ชำระค่าลงทะเบียน
จะไม่ได้รับบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย 0-2940-6643 หรือ Hotline 08-12639702 (อ.วีระ ภาคอุทัย)

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: