.

ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร

ประกาศเตือนโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว….

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)

สาเหตุ เชื้อรา Helminthosporium oryzae Breda de Haan.

อาการ แผลที่ใบข้าวมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มม. แผลที่มีการพัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ 1-2 x 4-10 มม. บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย

การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลมและติดไปกับเมล็ด

การป้องกันกำจัด

• ใช้พันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบสีส้ม

• คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เบนเลทที อัตรา 3 กรัม / เมล็ด 1 กก.

ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ อัตรา 5-10 กก. / ไร่ ช่วยให้ข้าวเป็นโรคน้อยลง

• กำจัดวัชพืชในนา ทำแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม หรือปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

• ถ้าอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรงในระยะข้าวแตกกอ ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ฮิโนซาน เดลซีน-เอมเอ็กซ์ อัตราตามคำแนะนำของนักวิชาการ

ข่าวเกษตรอื่นๆ

   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเตือน ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยกับโรคปอดบวม

   กลับมาอีกครั้ง…ลองกองธงฟ้า

   เปิดอบรมฟรี…การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าว

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสกลนคร
admin@rakbankerd.com

http://www.rd1677.com/rd_sakolnakhon/kaset_sakolnakhon.php?id=13501

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: