.

ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)
ดินและปุ๋ย : กรมส่งเสริมการเกษตร
สาระน่ารู้ทางการเกษตร : ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด สำนักงานเกษตรกำแพงเพชร
ปุ๋ยอินทรีย์ : องค์การสุรา
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Arab Potash Company
Fertilizer and Pesticide World Market
FMB Consultants Ltd
International Fertilizer Industry Association
International Fertilizer Development Center
The Fertilizer Institute
European Fertilizer Manufacturers Association
Canadian Fertilizer Institute
Fertilizer Zone, North Carolina State University
Saskatchewan Industry and Resources
Fertilizer Industry – Ten Year Outlook, Forecast & Market Analysis Services from British Sulphur Consultants
Fertilizer Advisory, Development and Information Network for Asia and the Pacific
California Fertilizer Association
Online Journal to the Fertilizer Industry
Irish Fertilizer Industries
Alaska Fertilizer products
P & L FERTILIZER
Food & Fertilizer Technology Center
IPI – International Potash Institute
Potass & Phosphate Institute
The International Fertiliser Society
European Fertilizer Manufacturers Association
Dead Sea Works
FAO Statistical Databases
Institute of Plant Nutrition and Soil Science
Sulfuric Acid Today
The Sulfuric Acid Network
Monsanto Enviro-Chem Systems
Sulphuric Acid on the Web
World Fertilizer Use Manual
Asia Pacific Potash Corporation


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: